Följ oss via RSS!
Cela aktuellt, 2016-03-03

Learning is the shit 2016!

Nu välkomnar vi dig till ett nytt Learning Is The Shit! Det är 5:års jubileum och temat i år är OLIKA/Diversity.

Detta vill vi se ur ett brett perspektiv. Vi kommer att beröra alla former av just olika och mångfald. Vi vill synliggöra alla de nya möjligheter som hela tiden växer fram, men även belysa de utmaningar som vi tillsammans kommer att fixa!
Läs mer här
Cela aktuellt, 2016-03-01

Nytt härligt gäng på KAOSKOMPANIET!

Den första mars var det dags för den andra gruppen på KAOSKOMPANIET. Ett gott gäng sprängfyllt med kreativitet, mod och nyfikenhet har intagit projektkontoret. Nu väntar 12 spännande veckor. Men först: Kaoskörkortet!
Läs mer här
Cela aktuellt, 2016-02-11

Cela på erfarenhetsutbyte

Sedan november förra året driver Cela en förstudie "RDPC" (Regionalt Digitalt Pedagogiskt Center). Syftet med RDPC är att bidra till en likvärdig utbildning beträffande den digitala kompetensen bland skolledare, lärare, pedagoger och elever i länet. Förstudien ska ge en klarare bild av behovet ur brukarens perspektiv. För att ta del av framgångsrika exempel på liknande insatser gav vi oss ut på ett erfarenhetsutbyte. Resan gick västerut.
Läs mer här
Cela aktuellt, 2015-12-01

Nu slår vi upp dörrarna till KAOSKOMPANIET!

KAOSKOMPANIET erbjuder unga som inte har jobb att direkt börja jobba. Vi fixar kontor, utrustning och vad de nu kan tänkas behöva. På KAOSKOMPANIET kan man göra praktik i sin dröm, sin idé, sitt intresse, sin talang.
Den första december klev den första gruppen in genom dörrarna på KAOSKOMPANIET.
Läs mer här
SENASTE NYTT
2016-03-08

Webbinarium om MOOCs

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) publicerade sin utredning om MOOCs inom svensk högre utbildning i slutet av januari. Nu får du möjlighet att ta del av rapporten och ställa frågor till de ansvariga via ett webbinarium onsdag 16 mars, 15.00 - 16.00.
>>
2016-03-07

Projekt gör Wikipedia tillgängligt för alla!

Post- och telestyrelsen (PTS) samarbetar med Wikimedia Sverige för att göra Wikipedia mer tillgängligt. Samarbetet ska leda till en talsyntes för personer som har svårt att ta till sig webbplatsens texter. >>
2016-02-11

Digitaliseringen den viktigaste frågan för Sverige

Digitalisering har sällat sig till de centrala begreppen i svensk näringspolitik. ”Det här är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb”, säger näringsminister Mikael Damberg i en intervju med Computer Sweden. >>
2016-01-25

Hur digitala verktyg kan utveckla pedagogiken

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet som har finansierats av Internetfonden har under de senaste två åren studerat hur lärare och elever i Filipstads kommun har utvecklat undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg och internet. >>
2015-12-01

Skapa enkäter i nya Google formulär

Google Formulär är ett enkelt nätbaserat verktyg för att skapa enkäter, utvärderingar och anmälningsblanketter. Det ingår i Google Drive och har du bara ett Googlekonto kan du skapa nätbaserade enkäter på bara några minuter.

Åsa Kronkvist på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, har skapat en kort introduktionsfilm som visar hur du kommer igång med Google Formulär.

[[video:200]] >>
2015-11-27

Webbappen som ska minska utanförskapet

Att integreras i det svenska samhället är en utmaning för den som bor på ett asylboende. Samtidigt finns få vägar för de svenskar som vill hjälpa till med annat än kläder och pengar. Nu lanseras webbtjänsten Welcome! för att förenkla mötet mellan asylsökande och svenskar. >>