När du ska starta upp ett företag behöver du ha någon form av finansiering i början. Det är bra att ha ett startkapital som du kan luta dig mot i början innan försäljningen har kommit igång. Om du inte har pengar sparade som du kan använda finns det andra lösningar. Att ta ett företagslån är ett alternativ. Det är risken i din affärsidé som avgör hur mycket pengar som du har möjlighet att låna. Kraven som ställs på företagslånet är ofta i paritet med risken i din affärsidé.

Jämför olika företagslån

Ett företagslån är en extern investering och lånets storlek kan variera beroende på företaget som ansöker. När du tar ett företagslån innebär det att du ingår ett avtal med en långivare eller bank. När du lånar pengar kräver långivaren oftast att du amorterar på ditt lån och långivaren vill ha betalt för att du lånar pengar av dem. Därför betalar du månatligen ränta och amortering på lånet. För att få det bästa avtalet för ditt lån är det en bra idé att jämföra olika företagslån. När du har fått ett lån är det viktigt att du har en plan för hur du ska få igång försäljningen så att du kan betala tillbaka på lånet.

Skicka med relevant information i ansökan

När du ansöker om ett företagslån gör långivaren en helhetsbedömning. Därför är det en bra idé att skicka med relevant information när du ansöker. Det är bra att ha en affärsplan som är väl genomarbetad. Du kan även kontrollera vad du har för låneutrymme innan du ansöker. Det är oftast ingen fördel att ansöka om mer lån än du har utrymme för.

Investeringar i företag

Företagslån kan tas av andra anledningar än en företagsstart. Att ansöka om ett företagslån kan vara behövligt om kassaflödet behöver öka snabbt. Om företaget ska göra en investering av något slag kan företagslån vara ett bra alternativ. Andra former att få pengar till företaget är affärsänglar, riskkapital och crowfounding. När du behöver extern finansiering är det alltid viktigt att fundera över vilka alternativ du har och vilka konsekvenser en finansiering får.

Rekommenderade artiklar