Förbättra företaget med ett kvalitetsledningssystem

Som företagare och chef vet du att det är viktigt att alla komponenter på arbetsplatsen rör sig i rätt riktning för att sedan kunna utmynna i väntat resultat. Det kan dock vara riktigt svårt att hålla reda på dessa komponenter, speciellt om du har många anställda som gör många olika saker. Då är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete precis vad du behöver.

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Termen kvalitetsledningssystem, eller som det också kallas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan tyckas krånglig. Du behöver dock inte oroa dig eftersom systemet är till för att göra din vardag på arbetet enklare, inte krångligare. Läs vidare för att bättre förstå hur det fungerar.

Säg att ni på ditt företag framställer en produkt som består av flera olika komponenter som görs av olika anställda. Då är det viktigt att veta hur kedjan ser ut, vad som fungerar och vad som inte gör det. Det är också bra om du kan se hur lång tid det tar att framställa ett antal av en viss produkt. Med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan du göra precis det.

Rent praktiskt kan det vara så att dina anställda fyller i protokoll som sedan sammanställs. Då kan man enklare se hur utvecklingen rör sig, och också implementera förbättringar för att enklare ta sig till målet.

Den här typen av arbetssätt används dock inte bara i verksamheter som framställer produkter utan går att anpassa till många olika typer av branscher. I exempelvis vården finns en önskan om mer kvalitetsarbete för att kunna nå de uppsatta målen.

Kom igång

Känner du dig sugen på att prova på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Då bör du besöka Stratsys.com. Där finns en tydlig guide över hur du kommer igång med arbetet inom din verksamhet. De erbjuder också verktyg som gör det enklare att implementera arbetssättet.

Rekommenderade artiklar