Idag har världen flyttat in i våra datorer, vi beställer produkter, betalar räkningar och får hem matkassarna genom internet och de digitala tjänsterna har ökat lavinartat under Covid-19 pandemin. Entreprenörskap och företagande har blivit beroende av en digitalisering av deras tjänster och produkter för att överhuvudtaget kunna vara konkurrenskraftiga idag. Utan digitaliseringen – stannar svenskt näringsliv!

En stor del av det traditonella arbetslivet är idag fortfarande kopplat till utbildning och olika sorters kompetenskrav. Men när det kommer till företagande och entreprenörskap är det viktigaste vilken plan och framtidsvision du har med ditt tilltänkta företagande. För att bli en framgångsrik entreprenör krävs självklart ett visst måtta av utbildning men framförallt behöver du en företagsidé – en plan för ditt företagande. Vidare behöver du vara godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Mer om dessa två skatter kan du läsa på skatteverkets hemsida. När du väl bestämt dig för att driva företag är det viktigt att hålla ordning på bokslut och bokföring av inkomster och utgifter.

Immaterialrätten och Patenträtten

Ett företag behöver skyddas med patent eller immaterialrätten beroende på vilken typ av företag det är. Ett exempel kan vara svenska Spotify, där alla musiker och artister är skyddade och garanterade immaterialrätten för sina låtar och sånger – oavsett var i världen de spelas.

Företagare kan ta varumärkespatent på exempelvis symboler, figurer eller namn, då kan ingen annan använda dessa i kommersiellt syfte. Detta gäller även olika typer av ljud eller melodier kopplade till en tjänst eller en produkt. Vidare går det även att söka patent på tekniska lösningar, de gäller i 20 år från att patentet godkändes. Entreprenörer och företagare kan även patentera en design eller ett typsnitt, gäller 5 år i taget och kan sedan förlängas i max 25 år.

Konstnärligt patent gäller måleri, foto, ljud, design, etc och den går att sälja delvis eller helt till valfri köpare. Dock går det inte att avtala bort upphovsrätten, konstnären står alltid som upphovsman.

Rekommenderade artiklar