En kreativ


mötesplats


Om Cela


Cela, Collaborative E-learning Arena, är en kreativ mötesplats för personer som brinner för nätbaserat lärande. Här kan du upptäcka och lära dig mer om de digitala mediernas möjligheter inom t.ex. utbildning och utveckling. Samtidigt skapar du nya kontakter, nätverk och får handfasta råd. Vi utgår ifrån varje individs idéer och visioner för att hitta de digitala verktyg som kan förverkliga dem. På så sätt skapar vi nya möjligheter till utveckling och tillväxt i Blekinge.

Cela är en kommunal verksamhet. Tillsammans med Ronneby Kunskapskälla tillhör vi utbildningsförvaltningen på Ronneby Kommun.

Cela-modellen

Pröva

Genom att utveckla idéer och koncept vill vi öka den digitala kompetensen i Blekinge. Vi använder oss av digitala verktyg för att skapa utveckling och tillväxt, men har alltid individen i fokus.

Göra

En del idéer drivs vidare i olika verksamheter, andra leder till nya projekt med intern och/eller extern finansiering. Och några får skrotas. Men oavsett vad som händer så delar vi alltid med oss av resultaten och erfarenheterna.

Sprida

Vi brinner för nätbaserat lärande, s.k. e-learning, och samlar in kunskap och erfarenheter som vi sedan delar med oss av. Vill du hålla dig uppdaterad kan du kika på vår webb eller via våra konton på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube.


Projekt vi genomfört


Vi på Cela gillar att ha många bollar i luften och hittar ständigt nya sätt att uppmuntra till e-learning och sprida kunskap om de digitala mediernas möjligheter. Här kan du läsa om några av de olika projekt som vi genomfört.

Projekt vi genomfört
Learning is the shit

En gång om året träffades pedagoger, lärare och andra som jobbar med utbildning och lärande för ett pedagogiskt äventyr. Tillsammans utmanade, utforskade och inspirerade vi till nya tankar kring lärande. Genom föreläsningar och workshops fick deltagarna med sig olika praktiska verktyg och idéer att använda sig av i sin pedagogiska verksamhet.

Projekt vi genomfört
Bus

Idag finns det ett uttalat mål om att Blekinge ska bli bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter fram till 2020. En av de insatser som har gjorts för att nå det målet är förstudien BUS, Blekinges pedagogiska Utvecklingscentrum för Skola, med syftet att ge skolorna i Blekinge en likvärdig digital kompetens och utveckling.

Projekt vi genomfört
Make IT happen

I januari 2010 startade det regionala projektet Make IT happen. Målet var att skapa tillväxt, stärka konkurrenskraften och göra Blekinge mer attraktivt genom att se möjligheterna med IT. Cela deltog som ett av fyra delprojekt med inriktning på e-learning. De övriga delprojekten var e-health, e-government och e-tourism. Projektdeltagare var Blekinges fem kommuner, Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Region Blekinge var projektägare.

Läs slutrapporten

Projekt vi genomfört
CELA II

Cela startade som ett projekt i januari 2013 med målet att höja den digitala kompetensen runt om i Blekinge. Med rätt digitala verktyg
för att genomföra sina idéer och visioner skapas möjligheter till både personlig utveckling och tillväxt i länet. Under projektperioden har Cela deltagit i ReDA (Regionala Digitala Agendan) och utifrån det arbetet antogs Blekinges Regionala digitala agenda, med målet att blir bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter fram till 2020.