Följ oss via RSS!
2013-12-12

Världspremiär för KVOOC!

Den 9 december sjösattes världens första Kvarken Open Online Course, ett samarbetsprojekt med högskolor i Kvarkenregionen. Syftet är att öka högskolelärares kunskap och intresse för pedagogisk digital kompetens.
Kursen ges inom utvecklings- och forskningsarbetet "Pedagogisk digital kompetens", ett gränsöverskridande Botnia Atlantica-projekt. I projektet deltar forskare och lärare från Vasa universitet, Åbo Akademi, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Hanken i Finland samt Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Sverige.

Här kan du läsa mer om projektet:
http://www.epedagogik.eu/
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar högskola projekt IKT kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>