Följ oss via RSS!
2013-11-20

Lyckas med digitala verktyg i skolan

Hur kan man som lärare arbeta framgångsrikt med digitala verktyg? Den nya boken "Att lyckas med digitala verktyg i skolan" belyser just det ämnet och ger även tips på hur man kan undvika de fallgropar som finns.
Boken betonar pedagogik och didaktik snarare än specifika tekniska lösningar. Den tar bland annat upp hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet.

Rätt utnyttjad kan den digitala tekniken leda till ett fördjupat lärande hos eleverna, menar författaren. För att uppnå det behövs en genomtänkt ­pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur.

Läs mer på: www.lararnasnyheter.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola IKT lärare bok

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>