Följ oss via RSS!
2013-09-10

Ett nytt språk via lärplattan

Några av de som vi arbetade med under förra året var en särskoleklass på Rosenfeldtsskolan i Karlskrona. Genom Cela fick de möjlighet att låna varsin lärplatta till sina elever. Att få jobba med lärplattor visade sig öppna upp helt nya möjligheter för både eleverna, lärarna och föräldrarna.
Arbetet ihop med särskolan har tidigare uppmärksammats genom en artikel i tidningen "Lika värde" som Specialpedagogiska myndigheten ger ut till alla skolor i Sverige.
Läraren Carin Carlsson berättar om de mervärden de fått genom plattorna som bland annat har gett en mer interaktiv kommunikation mellan eleverna, skolan och föräldrarna. Genom bild, film och ljud kan nu eleverna på ett helt annat sätt återberätta vad de varit med om under skoldagen.

Här kan du läsa hela artikeln från SPSM.

Som ett av fyra projekt har Cela också valts ut att få berätta om just arbetet med särskolan, i en film av Tillväxtverket.
Anna berättar här om hur en flicka i klassen, tack vare sin lärplatta, har fått ett helt nytt språk.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola lärande IKT surfplatta

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>