Följ oss via RSS!
2013-05-31

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap

-Innevarande programperiod går mot sitt slut och just nu pågår förberedelser för det nya socialfondsprogrammet som sträcker sig mellan åren 2014-2020. I denna ansökningsomgång kan stöd sökas för förstudier samt implementeringsprojekt.
Tanken med denna ansökningsomgång är att skapa möjligheter för ett strategiskt förberedelsearbete inför kommande projektansökningar och samtidigt ge förutsättningar för en fördjupad implementering av resultat.
EU-kommissonens förslag till Europeiska socialfondens inriktning nästa programperiod tar sin utgång i främst tre av de tio tematiska målen i EU 2020: Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
- att främja social inkludering och bekämpa fattigdom
- att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande.
(Europeiska Socialfonden 2013-05-27).
Europeiska socialfonden (ESF) inriktar sig på att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Nu utlyser ESF för förstudier. I Sverige ges pengar till Stockholms län, avsatt 33 600 000 kronor, samt Västsverige, 40 500 000 kronor, med fokus på projekt som skapar bättre förutsättningar för personer som står utanför arbetsmarknaden.

De har valt att prioritera unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. Digital delaktighet anses vara en viktig faktor för dessa personer, detta då klyftan minskar och delaktigheten ökar genom att höja den digitala kompetensen. Privata, offentliga och ideella verksamheter kan söka stöd.

Projektansökningar görs inom ramen för socialfondsprogrammet 2014-2020. Ansökningstiden för Stockholms län börjar den 22 maj 2013 och går ut den 30 september 2013. I Västsverige är det den 15 maj 2013 och slutdatum den 17 september 2013 som gäller.

För mer information besök Europeiska Socialfonden:
http://bit.ly/12chspB
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kompetensutveckling projektansökning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>