Följ oss via RSS!
2013-05-08

Framtidens Mobilnät

Det har nu börjat dyka upp små basstationer vilka förutspås bli vanliga i framtidens heterogena mobilnät. Ericsson har redan lanserat sin första variant ”City Site”, vilken har installerats för att avlasta nätet i staden Nanning i södra Kina.
Det är ett faktum att det börjar bli allt fler överbelastade mobilnät i allt fler storstäder världen över. Så när basstationer introducerades togs de varmt emot, genom dessa kan operatörerna snabbt avlasta de mest överhettade områdena. Torn och master blir inte längre lika livsavgörande och kostnaden går ner för produktion av dessa produkter. Ericssons nya basstation finns nu ute på marknaden, den kallas "City Site" och testas för första gången nu kommersiellt. China Mobile har valt att installera basstationer i sexmiljonerstaden Nanning i södra Kina. Täckningsradien på en basstation ska ligga mellan 50 meter och ett par hundra meter.

"City Site" är fyra meter hög och är designad för att placeras på marken. Den är menad för områden så som järnvägstationer, stadskärnor och affärscentrum. Ericsson har kompletterat basstationen så att den passar in i gatumiljön, genom att lägga till digital annonsplats, klocka och pekskärm.

Ericsson kommer på sikt satsa på den här typen av små basstationer vilka ingår i Het nets, Het nets är en förkortning heterogena nät, där celler av olika storlek jobbar ihop inom samma täckningsområde. Detta är skillnaden på dagens nät, där alla celler är ungefär lika stora.

Bilden till höger visar en traditionell mobil mast.

För mer information besök Ericssons hemsida:
http://www.ericsson.com/se/
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar mobilnät city site heterogena nät

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>