Följ oss via RSS!
2013-05-02

EU-kommissionen lanserar europeiskt MOOC-initiativ

- Partner i elva länder har gått samman för att lansera det första alleuropeiska initiativet för omfattande, öppna, nätbaserade kurser (Massive Open Online Courses – MOOC), med stöd av EU-kommissionen.
- MOOC är nätbaserade universitetskurser som gör det möjligt för människor att få tillgång till utbildning av god kvalitet hemifrån. Omkring 40 kurser, i en lång rad ämnen, kommer att tillhandahållas gratis på tolv olika språk. Initiativet leds av den europeiska sammanslutningen för distansuniversitet (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU) och gäller främst öppna universitet. Partnerna är baserade i följande länder: Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Israel.

Det nya initiativet har fått namnet OpenupEd och här finns kursutbudet tillgängligt. Kurserna kostar inget att gå och efter att ha klarat alla moduler i kursen får du ett intyg. Om studenten sedan vill omvandla dessa intyg till högskolepoäng får denna betala en avgift.

- Kurser erbjuds i allt från matematik, ekonomi, e-kompetens, klimatförändring till kulturarv, företagens sociala ansvar, det moderna Mellanöstern, språk ochkreativt skrivande. Varje partner erbjuder kurser via en egen plattform och åtminstone på landets språk. För närvarande finns det kurser på partnernas elva språk, plus arabiska.
Tyvärr finns det inga nordiska universitet med i OpenupEd än så länge.
(Pressmeddelande, Europeiska Kommissionen 23 april 2013.)

För mer information besök:
http://europa.eu/rapid/press...
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar eu MOOC nätbaserade universitetskurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>