Följ oss via RSS!
2013-04-24

Ny innovation: 3D i klassrummet halverar inlärningstiden för svenska skolelever

Det svenska företaget Sensavis samarbetar för tillfället med LG Electronics och har genom detta lyckats få fram det absolut nyaste inom utbildning och lärande, även kallad ”The 3D Classroom”. Detta är en interaktiv utbildningsprogramvara som bygger på verklighetstroget 3D-innehåll. Vilket betyder att svenska pedagoger nu har tillgång till ett enkelt och effektivt verktyg vilken genom dess använding i klassrummet kan höja motivationen, uppmärksamheten och intresset hos skolelever i Sverige.
Ett exempel på modul som kommer bli tillgänglig för lärare i Sverige är ”Människokroppen”, vilken täcker hjärta, lungor, njurar och fertilitet. De olika modulerna har genomgått två månaders testning av skolor i Stockholm, med mycket positivt resultat. Inom de kommande månaderna kommer fler utbildningsmoduler för resterande delar av människokroppen att rullas ut. Dessa kommer även inrikta sig på skolämnen såsom matematik och geografi.

– "Motiverade studenter har lättare att absorbera kunskap och kommer ihåg vad de har lärt sig. Vi har testat “The 3D Classroom” under två månader och jag är övertygad om att det här är framtiden inom utbildning. Den här tekniken fångar uppmärksamheten, engagerar eleverna och är utöver detta även kostnadseffektiv." Fredrik Boström, rektor på Vällingbyskolan i Stockholm.


– "Vår stora fördel är att innehållet håller hög kvalitet och att det är interaktivt. Det betyder att läraren själv styr resan genom människokroppen med sina fingertoppar. Samma material kan användas från grundskolan ända upp till universitetsnivå eftersom läraren, eller eleven själv, kan välja att studera föremålen från övergripande makronivå ända ned till den mest detaljerade mikronivå." Magnus Arfors, VD på Sensavis.

För mer information gällande "The 3D Classroom" besök:
www.sensavis.com

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola 3D innovation motivation The 3D Classroom

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>