Följ oss via RSS!
2013-04-22

Allt fler datorer i skolan men stort behov av kompetensutveckling

Datorer är inte längre en så stor bristvara i våra svenska skolor som det en gång var. I våra gymnasieskolor har tre av fyra lärare i grundskolan tillgång till egen dator. Sedan 2008 har även elevernas tillgång till datorer fördubblats. Bristen finns i stället i hur redskapen ska användas som ett pedagogisk hjälpmedel, samtidigt som bättre upplysning kring nätkränkningar saknas. Detta visar en ny rapport från Skolverket.
Om man ska se till ökningen inom antalet datorer har kunskapen om hur datorerna kan användas inte följt med i jämna steg. Kompetensutveckling har därför blivit något som man nu känner behöver prioriteras.

Trots detta uppger allt fler lärare att de åtminstone erhåller generell it-kompetens, samtidigt som det påpekas att intresse finns för fortsatt utveckling. Resultatet visar också att ungefär tre av tio lärare behöver kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Att få vidare kompetensutveckling för att kunna förebygga kränkningar på internet är något som lärare också känner behövs. Allt fler lärare vill även utveckla sin kompetens inom it och hur detta kan användas som ett pedagogiskt verktyg.

Idag använder eleverna datorerna till stor del för att söka information på nätet och skrivuppgifter. På tre år har inte användingen av it i undervisningssyfte utvecklats avseendevärt.

-"Det återstår mycket innan användningen av digitala verktyg verkligen bidrar till förbättrad undervisning i många av skolans ämnen." Peter Karlberg.

För mer infor besök:
http://www.skolverket.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kompetensutveckling it-kompetens

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>