Följ oss via RSS!
2013-04-19

Skapa engagemang i nätbaserade kurser

Då nätbaserade kurser oftast inte erbjuder fysiska möten försvinner mer eller mindre gruppdynamiken, vilket i många fall leder till avhopp.
Filmen som visas är från australiensiska COFA-online vid University of New South Wales och ger en inblick i hur du kan skapa bättre dynamik och engagemang på nätet. Här får du exempel på hur man kan skapa en bra social miljö på nätet samtidigt som du bygger upp engagemang hos studenterna. Du får även veta hur du kan motivera studenter som inte vill delta och strategier för att skapa och behålla effektiv kollaboration.

Filmen är bara en av många i serien "Learning to teach online" som universitetet har på YouTube. Filmerna riktas främst mot universitetslärare, samtidigt som de inte utesluter gymnasium och vuxenutbildningar, då även dessa kan finna filmen lärorik.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>