Följ oss via RSS!
2013-04-17

Spelifiering i Moodle

Gamify a Moodle course in under 20 minutes är en video vilken demonstrerar hur du kan få in element från spelvärlden i dina kurser.
Ett exempel på detta kan vara att eleven genom att lösa uppgifter kan förtjäna märken (badges). Denna metod kan hjälpa att motivera eleverna till att utforska och lösa uppgifter som annars hade blivit olösta. Filmen demonsterar hur du som lärare kan skapa en kedja av aktiviteter där nästa aktivitet enbart synliggörs då eleven har lyckats med den föregående uppgiften. Ytterligare ett spelmoment lärare kan använda sig av i sin undervisning är så kallade påskägg. Dessa ikoner kan läggas in lite vart som helst i kursen för att när den klickas på få fram en osynlig uppgift. Detta kan även leda till att eleven får ett nytt märke som belöning när uppgiften väl är löst och kan på så vis höja engagemanget för kursen.

Filmen beskriver en kurs för skolelever, men samma märken och uppgifter kan tänkas fungera på högskolenivå också.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar moodle spelvärlden

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>