Följ oss via RSS!
2013-04-16

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

Konceptet att "skriva sig till läsning" har spritt sig allt mer till landets förskolor och skolor. Metoden är uppbyggd runt surfplattans förmåga att hjälpa barn att på ett mer effektivt sätt lära sig läsa och skriva. Genom Åke Grönlund och Annika Agélii Genlott finns det nu även forskning som styrker denna metod.
Barn i Sollentuna har genom tillgång till surfplattor fått möjligheten att lära sig skriva och läsa på ett mer effektivt sätt. Det har visat sig att det går lättare för barnen att lära sig att skriva via surfplattor jämfört med hur det är att skriva för hand.Enligt Åke Grönlund kan surfplattorna förbättra elevernas kommunikationsförmågan, samtidigt som de skriver längre texter än om de hade skrivit för hand, innehållet blir även tydligare och språket blir mer genomarbetat. Detta underlättar sedan processen då eleverna växlar mellan surfplattan och skriva för hand, detta då kunskaperna redan finns där. Elever som har svårigheter med att läsa har möjligheten att få texter upplästa och kan även kommentera andras texter, vilket leder till vidare utveckling hos eleven.
Denna upptäckt har blivit varmt mottagen då det länge har funnits ett behov av metoder vilka kan underlätta vid läs och skrivundervisning.

För mer info besök:
http://flexspan.blogspot.se/...
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar surfplattor skriva sig till läsning IT-undervisning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>