Följ oss via RSS!
2013-03-28

En smak av det flippade klassrummet

Flipped classroom kallas också flippat klassrum, flip teaching, backward teaching, reverse instruction och reverse teaching. Grundidén med flipped classroom är att ändra förutsättningarna för lärandet genom att man mer effektivt utnyttjar tiden. Med hjälp av till exempel lärarproducerade videos och interaktiva lektioner får man en situation där instruktioner och information inte sker i ett klassrum utan i elevers hem eller på en annan plats de själva väljer. En poäng är också att detta sker i förväg, innan man träffas i klassrummet. På så sätt kan mötet i klassrummet ägnas åt diskussion, praktiskt arbete och gemensam problemlösning. Man tar alltså till sig kunskap innan man går in i klassrummet och väl där använder man den. En fördel med flipped classroom är också att eleverna kan gå igenom instruktioner och information flera gånger och även återvända till detta i efterhand.
(Källa: Nätpedagogwikin)

Jag satt just och skrev rent en intervju om det flippade klassrummet som jag gjorde med Mikael Bondestam för någon vecka sedan. När jag satt där och finjusterade kom jag att tänka på en elev jag hade för 10-talet år sedan. Utan att jag visste det då, och utan att hon visste det, så skulle hon få mig och några andra lärare att för första gången smaka på det flippade klassrummet. Denna deltagare hade läst hos oss på allmän kurs (folkhögskolans motsvarighet till gymnasium) och skulle nu börja det sista året. Hon hade studerat nog länge för att känna sig trygg nog att ställa en fråga till mig och mina kollegor.

Hon berättade att hon hade svårt att läsa i klassrumssituationer. Hon hade svårt att koncentrera sig och fick ta om och om igen, fastnade i texten och blev väldigt stressad när de andra deltagarna på kursen la ned papperna och var klara. Hon mådde så illa av situationen att alltid vara sist i läsningen att hon också la ned sina papper - långt innan hon var klar. Dessutom hade hon då inte tagit till sig något eftersom hon var så stressad. Vad hon nu bad oss om var att få möjligheten att få förbereda sig innan lektionerna. På så vis kunde hon läsa hemma i en ostressad miljö, ta den tid hon behövde och komma förberedd till skolan. Självklart gick vi henne till mötes. Hon fick materialet i förväg, först i pappersform och sedan allt mer via Internet. Hon gick från att hänga på gärdesgården till att lyckas riktigt bra med studierna på mycket kort tid. Men det krävdes mod och självinsikt av henne och en liten uppoffring av oss lärare.

Men tänk de deltagare som inte har mod och/eller självinsikt? Den tanken slog oss i lärarlaget när vi såg denna elevs snabba positiva utveckling. Det ledde i förlängningen till att jag tog för vana att alltid lägga ut material som vi skulle behandla under lektionstid i förväg. En YouTube-film man ska se, en text som ska läsas, ett bildspel som ska visas på lektionstid... varför ska inte sånt ligga ute i förväg?

Den här eleven är en av de jag bär med mig. Det gör jag för att hon gjorde mig till en bättre pedagog.

/Mathias
P.S. Intervjun om flippad klassrum som jag satt och filade på nyss, och snart återvänder till, kommer inom kort på re:flex.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar folkbildning pedagogik flipped classroom

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

2 kommentarer v

Möjligheter

Vilket bra exempel och toppen att du delar med dig. Det är en spännande aspekt av det flippade klassrummet, att just de tysta och de dom kanske inte vågar/får möjligheten att göra sig hörda och de som kan ha svårt att hänga med i undervisningen av olika anledningar kan få nya spännande möjligheter.
2013-04-02, 16.39 av Elisabet Jagell

Tack!

Tack för fina ord! :)
2013-04-02, 21.24 av Mathias