Följ oss via RSS!
2013-03-20

"Skriva sig till läsning" med digitala verktyg

Att använda sig av datorn i utbildningen bidrar till att höja barnens motivation till att lära. Att arbeta utefter begreppet ”skriva sig till läsning” har sitt ursprung i Norge och lärarutbildaren Arne Trageton. Detta tog sitt fäste i Sverige för mindre än tio år sedan och har efterhand bara växt till sig för att idag vara ett välkänt uttryck.
Erica Lövgren är en av dem som brinner för att utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Hon menar på att ”skriva sig till läsning” är ett sätt för de som vill använda den tid de har i skolan på det mest effektivaste sätt. Hon kan se på både lärare och elever att det ständigt sker en utveckling av arbetssätt, och att engagemanget och motivationen är hög inför hur man kan förbättra lärandet i skolorna genom digitala verktyg. Genom att ha denna attityd gentemot lärande låter man barnen arbeta utefter vart de befinner sig, de får vara aktivt medskapande och varje skrivtillfälle blir även ett tillfälle till att läsa. I maj i år anordnas det en nätversträff kring ”skriva sig till läsning”, detta i samband med vad som går av stapeln 15-17 maj, vilket är Framtidens lärande. Genom denna nationella nätverksträff kommer processledare få möjligheten att utbyta tankar och idéer för att utveckla hela idén kring ”skriva sig till läsning”.

För mer information om "Skriva sig till läsning" besök Datorn i Utbildningen:
http://www.diu.se/nr2-13/nr2...
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar utbildning skriva sig till läsning framtidens lärande

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>