Följ oss via RSS!

Bakgrund

Idén med Cela kom med besked. Närmare bestämt med ett flyttbesked.

När Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bestämde sig för att flytta sin verksamhet från Ronneby till Karlskrona satte det igång en massa kreativa idéer och tankar. Sambandet mellan tillväxt och kompetens tillsammans med viljan att satsa på hållbarhet och tillgänglighet gjorde att idén att etablera ett centrum för e-lärande i Blekinge växte sig starkare.

CELA betyder Collaborative E-Learning Arena - att lära och mötas tillsammans med andra via digitala verktyg och kanaler.

Cela är en kommunal verksamhet som tillsammans med Ronneby Kunskapskälla tillhör utbildningsförvaltningen på Ronneby Kommun.

Cela gick från att vara ett lokalt initiativ till att ingå i en regional satsning "Make IT happen". Här har Celas fokusområde varit e-learning och de övriga delprojekten handlar om e-health, e-government och e-tourism.

Under 2013 och 2014 fokuserade Cela på målgrupperna småföretag, skola och vård/omsorg. Den satsningen fick stöd från Tillväxtverket, Region Blekinge, övriga kommuner i Blekinge och ALMI företagspartner.

Ett av Celas flaggskepp är utomhuskonferensen "Learning is the shit" som anordnas i Ronneby Brunnspark i juni månad. Sedan starten 2012 har Learning is the shit handfast inspirerat till medskapande och nya former av lärande med olika teman.

Sedan september 2015 projektleder Cela "Kaoskompaniet" - en plats där unga gör praktik i sin dröm. Ett projektkontor med pepp, idéutveckling, mentorer och arenor för ung kompetens och talang.

Vision


Med nätet som verktyg och människan i fokus skapar Cela nya möjligheter till utveckling och tillväxt.

Våra förhållningssätt


Glokalt
Genomförare
Berättare
Visar resultat
Hållbarhet
Tillåtande, ofarliga och hjälpsamma

Värdegrund


Hjärta och humor
Nytänkande
Generositet
Öppen attityd till nya arbetssätt
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>