Följ oss via RSS!

Cela i Make IT happen

Med start i januari 2010 deltog Cela som ett av fyra delprojekt i det regionala, strategiska IT projektet Make IT happen. De övriga tre delprojekten var e-health, e-government och e-tourism. Cela representerade delprojektet e-learning.
En kort beskrivning av de olika delprojekten:
E-health: För att skapa en mer kvalitetssäker vård och omsorg kommer projektet att utveckla en portal för brukare och anhöriga. En viktig del i projektet blir att utifrån användarnas behov utveckla nya e-tjänster som ger en bättre och tryggare vård och omsorg.

E-government: Projektet ska skapa en regiongemensam plattform för dialog och erfarenhetsutbyte med deltagande från myndigheter, näringsliv och medborgare samt utveckla två applikationer för bygglov och serveringstillstånd.

E-learning/Cela: Under projektet kommer en arena som ger tillgång till dagens och morgondagens system, verktyg och metoder för nätbaserat lärande att etableras på Soft Center i Ronneby. På plats i Ronneby ska en kreativt inspirerande visnings-och utvecklingsmiljö skapas.

E-tourism: Projektet kommer att utveckla ett system till transportörer där besökare kan boka transport via Blekinges gemensamma kommunikations- och bokningsplattform och även köpa boende och aktiviteter i samband med Blekingebesök.

Projektdeltagare har varit Blekinges fem kommuner, Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektägare var Region Blekinge och finansiering kom från deltagande organisationer och från strukturfondspartnerskapet för Skåne/Blekinges regionala fond.

Projektet avslutades 2012-12-31 och de aktiviteter som du kan läsa om på www.celainfo.se under den här tiden hör till Celas insats i Make IT happen.

Läs gärna mer i slutrapporten.
Slutrapport Make IT happen MakeITHappen_lowres.pdf (1.19 MB)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>