Följ oss via RSS!
2013-02-05

Ny tjänst för att hjälpa e-handlare

För de företag som säljer på nätet finns många utmaningar, en av dessa är att hålla reda på alla de lagar och regler som gäller. E-avtalet ska hjälpa till att lösa det problemet.
Inför julhandeln 2012 meddelade Konsumentverket att 50 % av e-handelsföretag gav felaktig information om nätkonsumenternas rättigheter på sin hemsida. En av profilerna bakom certifieringen Trygg e-handel lanserar nu webbtjänsten E-avtalet som skall hjälpa e-handelsföretagen med villkorskrånglet genom standardisering. Två av målsättningarna med initiativet är att förenkla för e-handelsföretagen och att skapa igenkännbara köpvillkor så att nätkonsumenterna lättare hittar viktig information inför köpet.

Otydligheter, bristande information eller villkor som strider mot lagen är bara några exempel på felaktighet och brister i köpvillkoren hos svenska e-handelsföretag. Det finns exempelvis fortfarande e-handelsföretag som än idag hänvisar till 2 års reklamationsrätt trots att den förlängdes till 3 år den 1:a april 2005. I en bransch där så mycket teknik och smarta tjänster har utvecklats de senaste åren är köpvillkor fortfarande en utmaning för många e-handelsföretag.

Den nylanserade webbtjänsten E-avtalet har som mål att råda bot på många av problemen genom en standardisering av köpvillkor för e-handelsföretag. Just standardiseringen gör att nätkonsumenterna snabbt känner igen sig när de surfar i olika nätbutiker och söker information om exempelvis leveranstider eller betalningsalternativ.

Under utvecklingen av E-avtalet har ett flertal e-handelsföretag och kunniga e-handelsprofiler utvärderat tjänsten. Däribland Pär Liljehammar, serieentreprenör och profil inom e-handel som säger följande om E-avtalet:

”Jag tycker det är jätteviktigt att e-handelsföretag kan presentera villkor på ett strukturerat sätt som följer lagar och regler. Det ger tryggare konsumenter och gynnar e-handeln som bransch. Enklare än så här blir det inte för e-handelsföretagen.”

Inför julhandeln upplevde nästan hälften av svenska nätkonsumenter oro för säkerheten vid köp på nätet enligt E-barometern Q3 2012. Redan i mars samma år visade en undersökning som publicerades i Dagens Industri att e-handelsföretagen går miste om miljarder, bland annat på grund av oklarheter i villkor. För de mindre e-handelsföretagen är det många gånger en resurs- och kunskapsbrist som är orsaken till bristerna.

En person med lång erfarenhet är Patrik Müller, e-handelsexpert på betalningsföretaget DIBS. Patrik har följt e-handelns utveckling sedan 2001 och ansvarar bland annat för rapporten E-handelsindex som ges ut årligen. När det gäller orsaker till avbrutna köp är bilden tydlig säger Patrik:

”Osäkerhet när det gäller betalning och otydliga villkor har en stor betydelse för nätkonsumenternas benägenhet att avbryta köpet.”

För mer information, vänligen kontakta
Johan Frykendahl, VD E-avtalet (Advice Online Europe AB)
0703 97 30 98
E-post: johan.frykendahl@eavtalet.co...

Om E-avtalet

E-avtalet är en webbtjänst som riktar sig till e-handelsföretag. Tjänsten används för att skapa, uppdatera och bevaka köpvillkor över tid. E-avtalet deltog i finalen som en av de utvalda affärsidéerna i ”Tillväxtjakten” som anordnades av betalningsleverantören Klarna våren 2012.

Initiativtagare till E-avtalet är Johan Frykendahl som tidigare bland annat utvecklat trygghetsmärkningen Trygg e-handel tillsammans med Svensk Distanshandel. E-avtalet tillhandahålls av Advice Online Europe AB som är ett privatägt svenskt företag vars affärsidé är att tillhandahålla innovativa lösningar som förenklar och effektiviserar för företag inom webb & e-handel.

Pressmeddelande från: MyNewsdesk
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag e-handel internet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>