Följ oss via RSS!
2013-01-28

Öppen utbildning – globala utmaningar

Webbseminarium där ett antal framstående personer inom OER ger sin syn på våra globala utmaningar.
Tisdag 5 februari 2013, 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect.
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Öppen utbildning är allt mer i det globala rampljuset. Organisationer som UNESCO, OECD och Europeiska Kommissionen diskuterar idag strategier och policies för främjande av användning och framtagning av öppna lärresurser, för att utveckla en kultur och praktik kring öppen utbildning.

UNESCO fastslog en deklaration om Open Educational Resources (OER) vid en konferens för alla medlemsstater i Paris 2012. Medlemsstaterna uppmanades att utarbeta nationella strategier för öppen utbildning och främjande av OER. Europeiska Kommissionen ger sitt stöd till OER genom det nya initiativet Opening up education.

I detta webbseminarium kommer du att träffa några strategiska nyckelpersoner för den internationella utvecklingen inom OER-rörelsen:
•Professor Rory McGreal (Athabasca University, Canada, UNESCO/COL Chair, Open Educational Resources) kommer att beskriva den globala utvecklingen och de viktigaste faktorerna för implementering av OER och mot en öppen utbildningskultur inom högre utbildning.
•Professor Jan Pawlowski (Jyväskylä university, Finland) presenterar det nya nordiska initiativet Nordic OER alliance och reflekterar kring det europeiska ministermötet som hölls i Oslo december 2012, där OER var en av huvudfrågorna.
•Jan Hylén, analytiker, projektledare och föreläsare, har skrivit flera rapporter om OER för UNESCO och OECD och kommer att beskriva den globala utvecklingen ur ett svenskt perspektiv.

Några av de frågor som kommer att beröras:
•Hur kan användningen av öppna lärresurser få acceptans och bli en naturlig del inom högre utbildning i Sverige?
•Hur kan en god praxis och öppenhetskultur främjas?
•Hur kan nordiska universitet samverka kring OER-utveckling?

Målgrupp: Beslutsfattare inom utbildning, lärare, bibliotekarier och alla andra intresserade.

Arrangörer: LU, LNU, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela!

Anmäl dig via: docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEozNTNBU1hRMUFDTmlMVkRZMWt0eGc6MQ
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning seminarium webb OER

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>