Följ oss via RSS!
2013-01-09

Seminarium - Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft

ESBRI arrangerar många intressanta föreläsningar inom entreprenörsskap. 23 januari kommer nästa föreläsning med titeln Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft. Det kan följas på plats i Stockholm (anmälan krävs) eller direkt via webb-TV (ingen anmälan).
Tid: Onsdag 23 januari 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 13, Stockholm eller via webb-TV
Talare: Docent Johan Jansson och professor Dominic Power, Uppsala universitet

Framgång byggs inte bara av forskning, teknisk utveckling och innovation. För att förklara till exempel en films eller ett modeplaggs framgång måste vi se till andra, mer svårfångade, aspekter. En sådan aspekt är kopplingen till ”kreativitet” och ”kvalitet”.

Föreläsningen utgår från forskning inom kulturella och kreativa näringar. Konkurrenskraft inom dessa näringar uppnås sällan utan kvalitet av världsklass, konstaterar Johan Jansson och Dominic Power. Kvalitetsbegreppet som sådant relaterar snarare till traditionellt hantverk än till ständig innovation. Många produkter med stark anknytning till kvalitet har också tydlig koppling till specifika platser, exempelvis champagne, schweiziska klockor och tyska bilar.

Under föreläsningen diskuteras företags konkurrenskraft utifrån ett kvalitetsperspektiv med exempel från företag, verksamheter och företeelser inom kulturella näringar och kulturekonomi.

Kort om föreläsaren/föreläsarna


Johan Jansson är docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet och har forskat om bland annat kulturella näringar, kreativa miljöer och regional konkurrenskraft. Han disputerade 2005 på en avhandling om varför så många internetföretag väljer att etablera sig i Stockholms innerstad.

Dominic Power är professor vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Han forskar bland annat om företags och regioners konkurrenskraft och har omfattande erfarenhet från internationell forskning inom kulturella näringar. Power är även anlitad som expert av till exempel Europeiska kommissionen och är ledamot vid Rådet för kulturella och kreativa näringar.

Läs mer hos ESBRI.

Vi livesänder Estrad via Bambuser
Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter använder vi hashtaggen #estrad
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag seminarium föreläsning näringsliv entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>