Följ oss via RSS!
2012-10-03

"Flipped Classroom" i SVT repportage

Att vända på klassrummet och göra undervisningen tvärtom, det är kort sammanfattat vad den nya IT-pedagogiken "Flipped classroom" går ut på.
SVT har i sitt reportage följt fysikläraren Daniel Barker, som numera jobbar efter metoden "Flipped Classroom". Istället för att eleverna kommer till klassrummet för en genomgång och sen riskerar att köra fast med något problem när de kommer hem, gör de här precis tvärt om.
Daniel Barker spelar in sin lektion och lägger upp på Youtube, så när eleverna väl kommer till klassrummet har de redan förberett sig genom att titta på den inspelade lektionen. Tiden i klassrummet kan därigenom spenderas åt att de tillsammans i klassen kan diskutera vad de sett men också jobba med uppgifter och frågor.

Metoden kommer från början från USA, men sprids nu till fler och fler klassrum även i Sverige.

Läs hela reportaget från SVT.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola pedagogik IKT

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>