Följ oss via RSS!
2012-09-28

Sveriges största digitala söktjänst för skolan utvecklas på Umeå universitet

Spindeln är namnet på en söktjänst för skolor som hjälpa dig hitta öppna digitala lärresurser.
Spindeln tillgängliggör över 200 000 öppna digitala lärresurser för skolan. Systemet som nu lanseras i version 2.0 har bland annat införts på Skolverkets webbplats.

Söktjänsten har utvecklats av forskargruppen Learning Infrastructure Research group, vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, som en del i ett forskningsprojekt.

– Spindeln bygger på över tio års forskning om infrastruktur för digitala lärresurser. Det känns kul att det vi gör kommer till direkt praktisk nytta och att alla som vill enkelt kan integrera Spindels sökfunktioner på sin egen webbplats eller lärplattform, säger docent Fredrik Paulsson, som är ledare för LIR-gruppen.

– I nästa steg kommer Spindeln att kopplas samman med en ”molntjänst” för skolans styrdokument, som också utvecklas av LIR-gruppen. Det innebär att de digitala lärresurserna och innehållet i skolans styrdokument (läroplaner och kursplaner) kopplas samman, säger Fredrik Paulsson. Då blir det möjligt att hitta digitala lärresurser som exempelvis svarar mot ett visst kunskapskrav eller syfte i ett visst ämne.

Prova Spindeln.

Källa: Pressmeddelande från Umeå Universitet (Forskning.se).
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar resurser skola information digital kompetens informationssökning öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>