Följ oss via RSS!
2012-09-24

Inspirationskväll för pedagoger på Kreativum

Projektet ”Kompetens för framtiden” som drivs av pedagoger på Kreativum anordnade den 20 september en inspirationskväll kring temat ”Barn utforskar sin omvärld”. Det blev en späckad och positiv kväll. Ungefär 300 pedagoger fick njuta av ett spännande schema.
Vivi-Ann Långvik, föreståndare på Kemilärarnas nationella resurscentrum, KRC, var på besök från Stockholm. Hon presenterade ett nytt material ”Barn utforskar sin omvärld” som riktar sig till pedagoger upp till åk 3 samt tankarna bakom materialet. En grundsten i materialet var att väcka barnens nyfikenhet och tankar genom att arbeta mycket med olika frågor för att få igång ett resonemang med barnen. Vi fick lära oss många roliga experiment både med vatten, ballonger och eld.

Katarina Berggren och Andrea Walter de Perlet från Utbildningsradion visade nya UR-produktioner, bland annat ”Tiggy Testar”. Programmen är tänkta att användas när man arbetar med barn inom området naturvetenskap. I varje program utförs ett enklare experiment för att ta reda på något som Tiggy funderar över. Alla experiment är framtagna för att kunna göras med material som redan finns på förskolan eller skolan och kopplat till varje program finns även en lärarhandledning att ladda ner.

De olika föreläsningarna blandades så klart med eget experimenterande för pedagogerna. Det var full aktivitet när deltagarna, i mindre grupper, fick alla prova på fyra stycken enklare experiment, som berörde frågor barnen själva kan reflektera över tex. vad flyter i vatten och varför flyter just det?

Kvällen avslutades med information om kommande inspirationskväll där Cela kommer att vara medarrangör. Då kommer vi att använda digitala verktyg för att väcka nyfikenhet och vetgirighet när det gäller små barn och teknik. Det blir både inspiration och prova-på. Varmt välkomna!
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola lärande föreläsning pedagoger

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>