Följ oss via RSS!
2012-09-20

Seminarium om e-hälsonätverk

i3h bjuder den 23 september in till seminarium kring frågeställningen "e-hälsonätverk-hur vill du ha det?". Passa på att dela med dig av dina tankar och idéer kring hur samverkan om hälsofrågor.
• Arbetar du med IT, hälsofrågor eller eHälsa?
• Bedriver du forskning som kan relateras till eHälsa?
• Eller har du idéer kring utveckling av produkter och tjänster inom eHälsa?

Bli en del av den kreativa miljö som uppstår då forskare, näringsliv, landsting, kommuner och övriga intressenter träffas.

Boka in den 21 november kl 9.00-16.00
Stagneliusgatan 14 a, sal v159

Seminariet är startpunkten för att bygga ett bestående nätverk för samverkan kring eHälsofrågor. Utifrån era behov ska vi bestämma hur vi kan utveckla samarbetet för att tillvarata idéer kring produkter, tjänster och framtida forskning inom eHälsa.

Klicka här för mer info och för att ta del av hela programet.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar lärande seminarium e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>