Följ oss via RSS!
2012-09-07

E-handelsguiden

Exportrådet har nu släppt sin e-handelsguide. Guiden är en gratis tjänst som innehåller samlad information om relevanta lagar, regler och e-handelstrender i norra Europa.
Genom e-handelsguiden kan man svar på frågor som är viktiga att känna till för att kunna sälja framgångsrikt och säkrare på en viss marknad. I dag täcks 11 av länderna i norra Europa in som i guiden har varsin egen landsspecifik del med fokus på exporttekniska frågor.
Det finns även en mer allmän del om gränsöverskridande e-handel.

Se guiden i dess helhet på Exportrådets hemsida.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-handel guide trender

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>