Följ oss via RSS!
2012-08-23

Webb-, service- och tjänsteutveckling i offentlig sektor, konferens i Stockholm, 13-14 november

Vilka webbtjänster ska man satsa på inom den offentliga sektorn? Denna konferens visar goda exempel och skapar diskussion kring webbaserade tjänster inom kommuner och myndigheter.
Hur vet du att din kommun/myndighet satsar på rätt tjänster och service? Vilka plattformar på webben är rätt för er kommunikation? På konferensen får du lära sig hur din verksamhet kan arbeta för att skapa rätt tjänster för era kunder. Se till att de tjänster som din kommun eller myndighet erbjuder faktiskt är värdeskapande för både kund/medborgare och för tjänstemän.

Ligg steget före: Utveckla tjänster innan efterfrågan hinner ifatt


Genom att arbeta aggregerat över flera kommunikationskanaler kan du ta ett helhetsgrepp i er kommunikationsstrategi för t.ex. webb, sociala medier, kundservice, telefoni och e-post. Att finnas där användaren vill är det viktigaste för att ha en framgångsrik dialog med medborgarna!

Du får lära dig
• Hur du får med hela organisationen i webbarbetet
• Framgångsrika strategier för tjänsteutveckling i offentlig sektor
• Hur du engagerar medborgare genom rätt satsningar

Ur programmet


Levande webbplats: ny funktionalitet på 1177.se var tredje vecka
Emma Lennestål och Teresa Nilsson, 1177.se

Försäkringskassans strategier för förenklade webbtjänster och ökad användarnytta
Gunilla Dyrhage Cederqvist, Försäkringskassan

Rollfördelning – verktyg för att korta avståndet mellan webben och kärnverksamheten
Johan Johansson och Rickard Enlund, Norrköpings kommun

För fullständigt program i PDF, klicka här!

Källa: Pressmeddelande hos Newsdesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun konferens myndighet sociala medier e-government webbtjänster


0 kommentarer >>