Följ oss via RSS!
2012-08-17

Ny ansökningsomgång för Internetfonden

Internetfonden har nu öppnat upp en ny ansökningsomgång, med fokusområde digital delaktighet. Fonden är öppen för projekt med mål att öka den digitala delaktigheten i Sverige.
1, 5 miljoner svenskar står i dagsläget utanför det digitala samhället. Med anledning av detta vänder sig denna ansökningsomgång av Internetfonden till projekt som syftar till ökad digital delaktighet.

Internetfondens ansökningsomgång håller öppet från 6 augusti till 10 september.

Läs mer på Internetfonden

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital Internetfonden digidel ansökning

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>