Följ oss via RSS!
2012-07-04

Virtuella hembesök effektiva för äldre

Äldre blir mer aktiva och får både bättre självförtroende och vidgade vyer genom interaktiva, virtuella möten.
Ett pressmeddelande från Nordic School of Public Health (NHV), Virtuella möten effektiva för äldre trots teknisk utmaning. beskriver ett forskningsprojekt kring hembesök via e-möten. Bodil Julin har studerat en grupp äldre i Åbolandsskärgård och deras upplevelser kring virtuella möten. Trots svårigheter i början har de snabbt blivit vana vid virtuella möten och är positiva till dem.

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för äldre deltagares upplevelser av Må Bra TV (MBT), en metod för virtuella hembesök utvecklad 2007–2010 i den åboländska skärgården.

- Deltagarna upplevde att trots att tekniken kunde vara svår vidgades både deras vyer och deras aktivitetsnivå och dessutom ökade självförtroendet av att de klarade av det.

Den sociala samvaron trots distansen var det de uppskattade mest. Flera studier inom detta området kommer.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet vård e-möte e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>