Följ oss via RSS!
2012-07-02

Samarbete mellan svenska och norska lärcentra

De nationella nätverken för lärcentra i Sverige (NITUS) och Norge (Studiesenteret) ska samarbeta för att kunna erbjuda studiemöjligheter för alla som inte bor på högskoleorter.
De nationella nätverken i Sverige och Norge - Nitus och Studiesenteret.no samarbetar över gränserna för att stärka utbildningsmöjligheter för människor utanför campusnära områden.

Konkurrenskraft


Enligt ordförande för Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra), Kent Wallén, handlar det om att bygga konkurrenskraft i gemenskap mellan de nordiska länderna.
– Kunskapssamhället för alla, både individer och företag. Alla måste ingå så att vi kan utveckla konkurrenskraften och välfärden. Nyckeln till framgång för detta är att samarbeta. Vi kan i större grad dela resurser för lärande och lösa problem utan större extraordinära insatser från myndigheterna.

Många samarbetsområden


Samarbetet mellan de båda nätverken kommer att synas på flera sätt framöver.
– Vi kommer att dela kunskapen att driva stora nätverk. Men framför allt vill vi etablera gemensamma utbildningar, tekniska lösningar och initiera forskning och utveckling inom distansutbildning, säger Lars Utstøl, chef för Studiesenteret.no
– Vi har mycket likartade utmaningar i Norge och Sverige med skillnader i utbildningsnivå mellan regioner och mellan sociala grupper. Det är vettigt att samla resurser för en nordisk insats, säger Lars.
Både Nitus och Studiesenteret.no samarbetar för närvarande med många högskolor och universitet och de kommer att vara viktiga aktörer i det gemensamma arbetet.

Bättre tjänster för studenter


Ett av de första projekten man vill sätta igång är en, till stora delar, gemensam studie- och yrkesvägledningstjänst för studenter.
– Vi vet att eleverna behöver bra stöd under sina studier stärker det kvaliteten på studierna, ger bättre genomströmning och bättre resultat. Vi har för avsikt att gemensamt utveckla en tjänst där tonvikten ligger på kommunikation i realtid via webben. Tjänsten är tänkt att vara öppen under eftermiddagarna varje vardag, säger Kent Wallén i Nitus.

- Vi tror att det är rätt att fokusera på service till studenter. Undersökningar visar att i är skickliga på detta och att studenter på studiecentra får ofta en ännu bättre service än på campus.Det är en viktig del eftersom det i slutändan ger akademiska erfarenheter som i sin tur skapar bättre resultat, säger Lars Utstøl

Öppna lärresurser


Tillväxten av öppna lärresurser, studiematerial som är gratis, öppnar för nya möjligheter i distansutbildning.
– Jag vill kalla den undervisning som sker i ett studie- eller lärcenter för närundervisning, eftersom det är så nära relaterat till liv, arbete och sociala nätverk. Just att vi kan utforma collegestudier baserade på öppna lärresurser och kompletterade med lärstöd, vägledare och en social inlärningsmiljö, ger oss stora möjligheter, säger Lars Utstøl.

– OER Open Educational Resources är en internationell rörelse. Vi kommer att arbeta för att de nordiska länderna har ett öppet universitet, som också är baserat på öppna lärresurser. Detta är en del av vår framtid och kommer att ge samhället en stor möjlighet att möta stora utmaningar, säger Kent Wallén.

Kontakt:
Kent Wallén
E-post: kent.wallen@viadidakt.se
Telefon: +46 7088 50 793

Lars Utstøl
E-post: lars.utstol@studiesenteret.n...
Telefon: +47 416 13301

Källa: Pressmeddelande från NITUS
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar distans e-learning lärcenter lärcentra student universitet

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>