Följ oss via RSS!
2012-06-19

Genomgång hemma, läxor i skolan

Många lärare vänder upp och ner på klassrummet genom att låta eleverna se inspelade genomgånger hemma och sedan ägna klassrumstiden åt övning och handledning. På engelska heter metoden "flip the classroom".
Under alla år har läraren stått vid tavlan och beskrivit teoretiska begrepp, exempel på problemlösning eller faktagenomgånger. Sedan har eleverna fått läxor för att lösa problem själva hemma. Problemet med metoden är att många elever fastnar i sina läxor och inte har tillgång till hjälp. Idag kan läraren spela in sina presentationer och exempel och låta eleverna ta del av inspelningar hemma. Sedan kan man ägna klassrumstiden åt övningar och då är läraren tillgänglig. Metoden används mycket idag i USA där man kom på benämningen flip the classroom, det upp- och nedvända klassrummet.

En artikel hos Skolverket, Det upp-och-nervända klassrummet, beskriver en lärares erfarenheter med metoden. Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Reals gymnasium i centrala Stockholm. Artikeln beskriver hur han har börjat spela in sina föreläsningar och vilka fördelar han har upptäckt att vända på den traditionella ordningen.

Bland annat har han upptäckt att hans inspelade genomgånger tar mindre tid än när han stod framför tavlan. När han spelade in materialet blev det mer koncentrerat och avskalat:

- Jag har tagit tid på min egen undervisning, berättar Daniel Barker. Samma innehåll som tar 14 minuter att gå igenom via filmen tar 55 minuter i klassrummet. Skillnaden är att jag lägger ut texten och gör många fler utvikningar när jag undervisar i klassen. Jag skriver mer på tavlan och ger innehållet mer karaktär.

Den stora skillnaden idag är att han får mer tid att diskutera med eleverna och hjälpa dem som mest behöver stöd.

- Den stora skillnaden är att jag ser eleverna mycket mer nu. Eleverna hinner arbeta under lektionerna och jag hinner gå runt till varje elev under varje lektion. Jag har koll på varje elev, jag ser vad de kan och vad de behöver jobba mer med. Jag har dessutom fått en mycket bättre relation med eleverna.

Läs artikeln: Det upp-och-nervända klassrummet

Här ser du en kort amerikansk film om en annan lärare som har jobbat på detta sätt:


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola video pedagogik föreläsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>