Följ oss via RSS!
2012-06-08

Smarta mobiler kan hjälpa dövblinda

Forskare vid Örebro Universitet har fått medel av Post- och telestyrelsen (PTS) för att utveckla tekniska lösningar som gör det möjligt att kommunicera med hjälp av vibrationer.
Smarta mobiler kan underlätta livet för personer med hörselnedsättning och dövblindhet genom att kommunicera via vibrationer. Nu ska forskare vid Örebro Universitet, baserade på Campus Alfred Nobel i Karlskoga, utveckla nya mobiltillämpningar för denna målgrupp med hjälp av 2,7 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen (PTS), enligt en nyhet från Örebro Universitet: Smarta telefoner kan hjälpa dövblinda – med hjälp av vibrationer.

Ett projekt handlar om att använda mobilens vibrationsfunktion för att guida dövblinda ryttare i ett ridhus.

- Ridning är den största handikappsporten i Sverige och ridterapi används ofta i rehabiliterande syfte. Målet för forskarna är att utveckla ett system som gör det möjligt för dövblinda ryttare att rida självständigt i ridhus. En laserscanner mäter kontinuerligt in var ryttaren befinner sig, och när informationen skickas till mobiltelefonen aktiverar den trådlöst olika vibratorer på kroppen som anger positionen och riktning. Tanken är också att ridinstruktören ska kunna kommunicera med ryttaren via morsekod, genom att textmeddelanden omvandlas till morsesignaler som ryttaren kan uppfatta med huden.

Ett annat projekt undersöker applikationer som kan hjälpa dövblinda som även har kognitiva funktionsnedsättningar att uppfatta tidens gång och komma ihåg viktiga händelser under dagen. Genom olika vibrationskoder kan de får påminnelser om kommande händelser.

Läs mer: Smarta telefoner kan hjälpa dövblinda – med hjälp av vibrationer.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet forskning mobilt lärande mobil funktionshinder

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>