Följ oss via RSS!
2012-06-03

IT i skolan - utbildning är nyckeln

De flesta kommuner i landet satsar på IT i skolan men det saknas nationella strategier och riktlinjer. Det räcker inte att bara köpa datorer till eleverna, det krävs kompetensutveckling för lärarna. En debattartikel i Computer Sweden tar upp dessa frågor.
En debattartikel i Computer Sweden, It i skolan kräver utbildning, efterlyser nationell samordning av satsningar på IT i skolan. Eftersom det saknas en nationell strategi måste varje kommun planera allt själv med risk för dubbelarbete och felsatsningar .En övergripande plan för denna enormt viktig satsning hade sparat mycket pengar och tid enligt artikeln.

- När alla skulle tjäna på en gemensam plan och gemensamma riktlinjer sitter varje kommun och skola och arbetar fram sin egen strategi. Ofta utan stöd, kunskap eller en ordentlig plan.

Många satsar på en dator per elev (s. k. en-till-en) men det räcker inte att bara se till att eleverna har datorer. Lärarna måste först få datorer och många lärare i landet idag saknar egen dator på jobbet. Men den vitkigaste framgångsfaktorn är att se till att tekniken används på ett pedagogiskt sätt. Tillgång till en dator har ingen effekt på lärande om inte det utnyttjas på ett genomtänkt sätt. Lärarna måste därför få tid att planera hur datorer och nätet kan främja lärande. Det krävs tydlig ledning och mycket stöd för att kunna integrera IT i undervisningen.

- Underskatta inte behovet av utbildning och nätverkande. Det handlar inte bara om att använda datorn, utan om att integrera den i pedagogiken. Att införa elevdatorer medför ett nytt sätt att formulera uppgifter till eleverna och en ny pedagogisk verktygslåda för elever och lärare.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun lärande pedagogik IKT dator en-till-en

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>