Följ oss via RSS!
2012-05-25

Entreprenörskap i skolan

Hur ska entreprenörskap stimuleras i skolan? Skolverket erbjuder en utbildning för lärare som vill skapa bra förutsättningar för morgondagens entreprenörer.
Skolverket, i samarbete med flera universitet och högskolor, erbjuder nu till hösten en kurs på halvdistans, Entreprenörskap i skolan. Det handlar om att stimulera elevernas kreativitet och företagsamhet. Målet med kursen är:

- Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse för vad entreprenöriellt lärande innebär i ett skolperspektiv samt tillgodogöra sig grundläggande förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta entreprenöriellt i sin egna verksamheter. Efter avslutad kurs ska deltagarna bidra till förändrat arbete på sin skola och gärna få tillfälle att sprida sina kunskaper och erfarenheter till kollegor.

Kursen är en grundkurs och det finns inga särskilda förkunskapskrav. Den riktar sig mot lärare och skolledare på alla nivåer från förskola till vuxenutbildning samt även studievägledare och fritidspedagoger. Kursen kombinerar sammankomster på 14 orter med nätbaserade studier. Alla som söker måste godkännas av sin rektor och rektorerna kommer att få möjlighet att delta vid 2 tillfällen under kursens gång.

* Läs mer om kursen.
* Läs kursplanen och litteraturlistan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola företag kurs distans entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>