Följ oss via RSS!
2012-05-24

Fixa min gata

Ser du något i stadsmiljön som borde åtgärdas kan du snart kunna ta en bild med din mobil och skicka den till e-tjänsten Fixa min gata.
En artikel i Computer Sweden, Kommuntjänst testar crowdfunding, berättar om en intressant ny tjänst som provas nu i några kommuner. Ser man något fel på gatan, till exempel en grop på vä'gen eller en trasig glasrutavid en busshållsplats, kan du ta en bild och via GPS kan bilden automatiskt skickas tillsammans med klagomålet till rätt instans i den berörda kommunen.

Denna sorts tjänst finns redan i flera länder som Storbritannien (Fix my Street), Norge, Tyskland, Georgien och Nederländerna. Fixa min gata ska kunna användas i hela landet och du kan rapportera problem även i kommuner du bara tillfälligt besöker.

Tjänsten finansieras via en metod som heter Crowdfunding. På sajten Funded by me kan nya projekt söka sponsorer bland allmänheten eller företag. Om många bidrar med en slant kan man samla tillräckligt med pengar för att driva projektet. Detta växer internationellt och börjar användas även här i Sverige. Kommuner som bidrar till tjänsten får en mer skräddarsydd tjänst. Dessutom har Internetfonden lovat att om tjänsten får minst hälften av sin finansiering via crowdfunding står de för resten av finansieringen.

Läs artikeln i Computer Sweden
.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun bild delaktighet finansiering

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>