Följ oss via RSS!
2012-05-15

Dator en-till-en och BYOD

Ända sedan jag stötte på begreppet BYOD (för inte alltför länge sedan) har jag velat höra mer och prata om det. Och idag fick jag vara med i ett inspirationsmöte på Framtiden lärande om just detta! Så nu måste jag få blogga av mig lite om det.

BYOD betyder "Bring Your Own Device" (jag antar att det är en språklig avknoppning av andra liknande förkortningar, t.ex. partyförkortningar som BYOC - bring your own chair och BYOB - bring your own booze) och handlar om att elever tar med sig sina egna devices, alltså smart phones, surfplattor, bärbara datorer m.m., till skolan för att använda dem i skolarbetet.

Dator en-till-en är ett annat begrepp på modet. Oftast verkar begreppet användas då man menar att en skola/kommun/organisation förser alla studerande med varsin dator (eller liknande). Men pratar man rent pedagogiskt är det irrelevant vem som förser eleverna med verktyg, det viktiga är att de har dem.
Hur hänger dessa båda begrepp ihop? Jag ska försöka punkta upp några aspekter:

1. Rättviseaspekten. Om man med dator en-till-en avser att kommunen/skolan/organisationen skaffar minst en dator per studerande är det förstås väldigt rättvist. Elevernas hushållsekonomi spelar ingen roll. Om man med BYOD menar att kursanordnaren inte alls tillhandahåller någon teknik utan att det är upp till kursdeltagarna att ta med sig den är det förstås mindre rättvist. Men man kan också tänka sig att BYOD innebär att de som hellre vill använda egna verktyg får göra det, men om man inte har några, eller hellre vill använda skolans, får man göra på det sättet stället. Och då framstår BYOD inte lika orättvist längre.

2. Friheten. BYOD är friare. Har en elev ett favoritprogram eller ett favoritverktyg är det väl lite knepigt att som skola kräva att alla arbetar på skolans datorer och med skolans på förhand bestämda plattform och program?

3. Framtiden. Fler och fler har egna privata verktyg. Samtidigt blir verktygen billigare och billigare för skolor att tillhandahålla. Jag gissar att en blandning av BYOD och dator en-till-en är framtiden, alltså skolan bör kunna ha verktyg, men eleverna får ta med sig om de har och vill.

4. Tiden utanför skolan. Om man arbetar med BYOD är det ofta så att den studerandes verktyg används till både skola och fritid. Och gränsen mellan vad som är skola och fritid tror jag suddas ut på samma sätt som många upplever att gränsen mellan arbete och fritid gör. Alltså, elever som läser läxor hänger samtidigt på Facebook eller så kör de ett chattprogram samtidigt som de pluggar till ett prov. Har man då skolans verktyg är det i många fall svårare att kombinera. Kanske man inte får använda de verktygen på fritiden eller ladda ned de programvaror som finns? På min skola har deltagarna (vi kallar det så på folkhögskola) på många kurser en av skolan utlånad bärbar dator, och de får ladda ned vad de vill (inom lagens råmärken) och använda datorn privat. De får med andra ord ta med sig den hem och använda den som de själva vill. Det tror jag är klokt, och kan man inte göra på det sättet tror jag man bör öppna dörren mer mot BYOD.

5. Lärandet. Här tror jag att BYOD har en stor fördel. Eleverna ser fler verktyg och fler program användas och får förhoppningsvis fler idéer och infallsvinklar. Naturligtvis ställer det större krav på pedagogerna. Man bör ha ett hum om mer och inte låsa fast sig vid exempelvis ett program eller ens kanske en lärplattform. Föreläsaren på dagens inspirationsmöte, Marie Linder från Falun, berättade om att de arbetar mycket mot "molnet" för att försöka komma runt att man måste använda specifika programvaror och filer.

6. Att komma igång. Att dra igång dator en-till-en är en kostsam och stor apparat. Det är dels ekonomi, men också försäkringar, service och annat som måste tänkas över. Marie Linder berättade att de inte ens funderat på BYOD. "Det bara hände", och det tror jag det kommer att göra på allt fler ställen. Det bara kommer att hända att fler och fler elever tar med sig egna enheter.

Slutligen vill jag tillägga att oavsett hur man ställer sig till den här frågan bör det mest handla om att diskutera och fundera på hur man jobbar med de verktyg deltagarna har. Det är en sak att alla har ett verktyg, men vad ska vi göra med dem?
/Mathias Anbäcken
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar BYOD dator en-till-en

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>