Följ oss via RSS!
2012-05-10

iPad i förskolan – inte dataspel

MediaCenter, Region Västerbotten har under våren utbildat 120 förskollärare i pedagogisk användning av iPad.
Många förskolor i landet provar att använda surfplattor som Apples iPad som ett pedagogiskt verktyg. En sådan satsning gör Region Västerbotten under ledning av MediaCenter, enligt ett pressmeddelande på Newsdesk, iPad i förskolan – inte dataspel.

- När vi tittar närmare på appar för just förskolebarn, då blir det självklart att iPad är ett pedagogiskt verktyg, säger Jenny Engström, mediepedagog, MediaCenter, Region Västerbotten.

Lärarna får först utbildning om hur plattorna ska användas och om vilka appar som är lämpligaste för att uppfylla mål i kurs- och läroplaner. Det finns appar som tränar barnen i logiskt tänkande, matematik, språk och motorik.

Verktyget upplevs lättillgänglig för både personal och barn. Med pekskärmen blir tekniken intuitiv och barnen får respons direkt utan att behöva hantera tangentbord och mus. Men diskussionerna kan bli intressanta, då Jenny Engström ibland får möta åsikter som att det blir för mycket skärmtid och att det handlar om spel.
- Det är en obefogad oro, säger hon.

Istället ser hon risken med en ny demokratisk klyfta, mellan de som tidigt får lära sig använda ny teknik och de barn som i skolåldern blir rädda när de kan styra ett förlopp direkt på skärmen.
- Sen är det bra ur ett jämställdhetsperspektiv, att pojkar och flickor verka använda iPad och de pedagogiska apparna lika mycket, berättar Jenny Engström.

Flera utbildningsinsatser ska komma till hösten.

Källa: Newsdesk, iPad i förskolan – inte dataspel.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar pedagogik media barn surfplatta app förskola

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>