Följ oss via RSS!
2012-05-03

Nyttan med sociala intranät kartlagd

Sociala intranät kan leda till effektivare samarbete och innovation inom organisationen enligt ny forskning. Sådana nätverk hjälper medarbetare lösa problem på nya sätt.
En ny avhandling från Mittuniversitetet, De sociala intranätens praxis. Användning, nytta och framgångsfaktorer av Lena Lundgren, Kicki Strandh och Catrin Johansson beskriver hur sociala intranät främjar effektivare internkommunikation i en organisation.

De sociala intranäten stärker kommunikationen som behövs för att medarbetarna enklare ska kunna utföra sina uppgifter. I dagens organisationer satsas mycket tid och pengar på information uppifrån och ner. En ny undersökning visar att det största värdet hos de sociala intranäten är att få kommunikationen mellan medarbetarna att fungera. Då kan man samarbeta effektivare och skapa förändring.

Kommunikationsforskarna vid Mittuniversitetet har i sin studie kartlagt hur ett antal organisationer använder sig av sociala funktioner i sina intranät. Studien är helt unik, ännu är forskningen om sociala medier outvecklad, och sociala intranät har hittills inte studerats. Nyttan och framgångsfaktorerna beskrivs i en rapport som nu publiceras.

Resultaten visar att det kan vara svårt att börja använda sociala funktioner, men de som lyckas ser att de sociala intranäten ökar medarbetarnas engagemang, underlättar den interna kommunikationen, samarbetet över gränserna och att dela med sig av kunskap.

– Den viktigaste framgångsfaktorn är att verktygen stödjer medarbetarnas behov och integreras i det vardagliga arbetet, säger projektledaren Kicki Strandh.

– Alla organisationer jag intervjuat betonar att uthållighet är avgörande för att lyckas med att få de sociala intranäten att bli nyttiga för medarbetarna, säger forskaren Lena Lundgren.

Läs mer i pressmeddelandet hos Newsdesk (källa till ovanstående): Nyttan med sociala intranät kartlagd.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag forskning delaktighet sociala medier nätverk

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>