Följ oss via RSS!
2012-04-20

Läsplattor till stöd för cancerpatienter

Som första sjukhus i landet erbjuder Länssjukhuset i Kalmar sedan förra veckan bröstcancerpatienter som strålbehandlas digitala läsplattor som stöd. Där kan de hitta all information om sin behandling.
Pressmeddelande från Linnéunivesitetet:

Det nya informationsverktyget för att utveckla cancervården är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Det har stöttats ekonomiskt av Regionalt Cancercentrum sydöst (RCC). Målet är att kvaliteten i omhändertagandet ska förbättras och att patientens ställning i vården ska stärkas. Läsplattan ska bidra till ökad patientmedverkan och ökad kunskap om sjukdomen. Välinformerade patienter känner sig oftast tryggare och blir mer delaktiga i sin behandling.

Inom projektet har ett antal applikationer utvecklats och anpassats till läsplattan så att patienterna kan få tillgång till information om sin behandling i form av text, video, faktagranskade länkar, sociala forum, med mera. Det finns också möjlighet att få kontakt med både personal och andra patienter. Anonymt ges möjlighet att svara på enkätfrågor så att personalen kan få löpande respons från patienterna under behandlingstiden.

I ett första steg är det bröstcancerpatienter som fått erbjudandet. Varje dag är det mellan 15 och 20 kvinnor i Sverige som får diagnosen bröstcancer. Ett besked som innebär en stor omvälvning för den som drabbas och leder till många frågor och funderingar. Om projektet faller väl ut kommer läsplattor så småningom att erbjudas även andra patientgrupper som genomgår strålbehandling i Kalmar.

– Att kunna erbjuda våra patienter ett modernt IT-verktyg för att förbättra information och kommunikation känns oerhört stimulerande, säger Stefan Johnsson som är projektledare och chefsfysiker vid Länssjukhuset i Kalmar. Projektet visar också på vikten av samarbete mellan akademin och sjukvården. Utan Linnéuniversitetets kompetens och stödet från RCC hade vi inte på så kort tid kunnat förverkliga de idéer som föddes på ett möte på eHälsoinstitutet i somras.

Gruppens arbete har redan rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Nyligen fick man två vetenskapliga bidrag accepterade till en av de största internationella konferenserna inom radioterapi och onkologi, vilken äger rum i Barcelona i början av maj.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård landsting medicin surfplatta e-hälsa


0 kommentarer >>