Följ oss via RSS!
2012-04-13

Lärare och sociala medier

Sociala medier kan användas med fördel i undervisning men det är viktigt att läraren är insatt i området och inte överskattar elevernas digital kompetens. Ny forskning undersöker lärarens möte med sociala medier.
En ny avhandling av Niclas Ekberg (Luleå Tekniska Universitet) Lärares möten med sociala medier menar att det finns stora förväntningar kring sociala medier och lärande. Många lärare upptäcker att dessa verktyg främjar samarbete, engagemang och kommunikation mellan elever och det finns många goda exempel på detta.

Men för att kunna utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt måste läraren vara insatt i sociala medier och först se de pedagogiska möjligheterna i stället för att bara testa en ny sorts teknik. En artikel i Lärarnas Nyheter, Elever behöver stöd i de sociala medierna skriver att sociala medier utmanar flera traditioner inom utbildning: lärarens kontroll, det skrivna ordets dominans och det slutna klassrummet. Det är viktigt att läraren ser både möjligheter och och begränsningar och anpassar sin pedagogik för att dra nytta av de nya medierna.

- Här är det viktigt att läraren inte abdikerar från sin vuxna lärarroll och hemfaller åt en övertro på att dagens unga alltid är digitalt erfarna och medvetna. Lärarens pedagogiska kompetens behövs, inte minst i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd, säger Niclas Ekberg.

Läraren ska dessutom inte överskatta eleverna digitala kompetens och måste se till att de får kvalificerat stöd.

Läs avhandlingen (som pdf): Lärares möten med sociala medier (LTU)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola forskning lärande sociala medier avhandling

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>