Följ oss via RSS!
2012-04-02

Sociala medier väcker ungdomars politiskt engagemang

Ungdomar som deltar aktivt på nätet genom att skapa filmer eller bloggar blir mer politiskt engagerade. Det visar ny forskning från Örebro universitet.
Ungdomar som engagerar sig i sociala medier genom att skapa filmer, bloggar, deltar aktivt i olika diskussionsgrupper i Facebook och nätverkar via Twitter blir ofta mer politiskt intresserade. Så skriver Johan Östman, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, i en artikel som nyligen publicerats i tidskriften New Media & Society. I dessa sociala medier hittar man ett engagemang och dynamik som saknas i traditionella kanaler för politisk diskussion som tidskrifter, tidningar, radio och TV. Här kan ungdomar skapa egna diskussioner och få direkt återkoppling. De driver utvecklingen i stället för att vara passiva konsumenter av andras åsikter.

- Det är intressant att diskutera vad det är som gör de nya medierna så speciella - vad som gör att de väcker engagemang på ett sätt som de traditionella nyhetsmedierna inte klarar, säger Johan Östman.

Även om engagemanget är stort har forskningen visat att faktakunskapen inte alltid hänger med.

- Det dåliga resultatet vad gäller faktisk kunskap kan hänga samman med att de ungdomar som är aktiva inte följer de traditionella nyhetsmedierna i någon större utsträckning. Vi ska fortsätta att följa ungdomarna under flera år och då kan vi se om detta förändras när de blir äldre.

Läs mer i ett pressmeddelande från Örebro universitetForskning.se: Sociala medier väcker intresset för politik hos ungdomar
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskning sociala medier politiker ungdomar

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>