Följ oss via RSS!
2012-03-28

Den mjuka infrastrukturen

E-delegationen utvecklar en ny nationell infrastruktur för e-förvaltning. Den senaste lägesrapporten har just kommit ut.
E-delegationens senaste lägesrapport heter Den mjuka infrastrukturen på väg och beskriver ett antal projekt och förstudier som ska leda till en "mjuk" infrastruktur.

- Med mjuk infrastruktur menas resurser i form av tillgängliggjord information, grundläggande tjänster och funktioner, till exempel e-legitimation. Förvaltningen behöver reformera sitt sätt att hantera information inom och mellan organisationer. Gemensamma funktioner behövs som gör att existerande informationssystem kan kommunicera med varandra. Sådana funktioner förenklar vardagen för privatpersoner och företag och leder till besparingar inom förvaltningen.

Bland alla projekt och förstudier finns följande:

Min ärendeöversikt
Ge privatpersoner en samlad bild av alla ärenden och ärendestatus man har med myndigheter.

Mina fullmakter
Ge privatpersoner tillgång till en samlad överblick över utfärdade fullmakter och kunna skapa och förlänga en fullmakt.

Mina meddelanden
Möjlighet att få alla myndighetsbeslut elektroniskt i en säker e-postlåda.

E-arkiv och e-diarium
Gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter.

Läs hela rapporten (pdf)

Läs en artikel om detta i Computer Sweden: Så är läget i e-förvaltningen.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet myndighet e-government digital

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>