Följ oss via RSS!
2012-03-26

Kommuner och landsting på sociala medier

Många kommuner och landsting kommunicerar via sociala medier. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt både användningen och vilka som har en officiell policy för sociala medier.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skapat en enkel tabell som visar vilka kommuner och landsting använder sociala medier som kommunikationskanal. Tabellen visar, kommun för kommun, om sociala medier används, om det finns en samlingssida på webbplatsen och om det finns en officiell policy för hur sociala medier ska användas av anställda.

I tabellen finns information om kommuner, landsting och regioners aktiviteter på sociala medier. Informationen har samlats in på två sätt. Dels via en enkät som gick ut under november 2010, dels genom informationsinhämtning från ett antal webbplatser. Tabellen ska uppdateras kontinuerligt för att ge information och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.

Se tabellen Kommuner och landsting på sociala medier.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun sociala medier landsting e-government

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>