Följ oss via RSS!
2012-03-13

Premiär för interaktiva böcker i skolan

Gleerups lanserar nu interaktiva e-böcker för skolan som en egen produktkategori hellre än bara digitala versioner av tryckta böcker.
Förlaget Gleerups nya satsning på interaktiva böcker är resultatet av ett samarbete mellan förlaget och 200 lärare och 3000 elever på 13 pilotskolor. Dessa böcker ska fungera på alla plattformar (mobiler, surfplattor, datorer) och kombinerar rikt innehåll med möjligheten att lägga till material och bygga vidare.

Från pressmeddelandet på Newsdesk:

Med start i dag börjar Gleerups lansering av interaktiva böcker, totalt handlar det om 38 stycken som tillsammans täcker de flesta gymnasieämnen. Dagens flexibla lärande kräver flexibla lärverktyg. Produkterna är därför helt plattformsoberoende, det vill säga att elever och lärare kan arbeta med dem oavsett om de sitter framför en dator i skolan, med en surfplatta hemma eller med en smartphone på bussen. De interaktiva böckerna inkluderar inte bara text och bild utan även ett rikt multimedialt material och tester som ökar möjligheterna till ett indivualiserat lärande. Ett verktyg som på ett naturligt sätt använder sig av text, ljud, bild, film, animeringar och laborationer ger varje elev möjlighet att lära utifrån sina utgångspunkter. Dessutom inkluderas funktioner som främjar kommunikation och ett mer socialt lärande.

- Vår utgångspunkt är att alltid främst se till lärare och elevers behov. Med ökade krav på dokumentering och uppföljning i den svenska skolan behöver vi smarta lärverktyg som följer kursplanen och som individualiserar lärandet. Den tekniska utvecklingen underlättar framtagandet av smarta, pedagogiska och tidssparande digitala läromedel som möjliggör att lärarna får mer tid för varje elev säger Lars Åkerblom (Affärsområdeschef för digital utveckling och digitala lärverktyg).

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar resurser skola lärande e-bok e-böcker surfplatta

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>