Följ oss via RSS!
2012-03-06

Videoguide om öppna lärresurser

Öppna digitala lärresurser är filmer, texter, övningar, ljud eller bilder som har skapats i utbildningssyfte och som läggs ut på nätet så att andra lärare och studenter får använda och ibland bearbeta dem. Nu finns det en serie korta filmer som förklarar hur du som lärare kan ha nytta av dessa resurser.
Ett nytt avsnitt i serien Verktyg för lärande har nyligen tagits fram och denna gång handlar det om hur du som lärare kan använda öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER). Avsnittet, OER/Öppna lärresurser, innehåller 7 korta filmer som förklarar begreppen kring OER, varför man bör dela med sig, hur du hittar OER på nätet, hur Creative Commons fungerar och hur du kan använda sådana licenser på dina bilder/filmer/texter/animeringar/diagram.

Filmerna innehåller intervjuer med kända förespråkare av OER och Creative Commons som Åsa Kronkvist (Högskolan i Kristianstad), Mattias Klang (Göteborgs Universitet), Eva Norling (Blekinge Tekniska Högskola) och Alastair Creelman (Linnéuniversitetet/CELA).

Verktyg för lärande har tagits fram inom SNH-nätverket, ett samarbete mellan BTH, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Luleå Tekniska Universitet och UR kring utvecklingen av nätbaserade kurser och resurser.

Här ser du introduktionsfilmen.De andra avsnitten i Verktyg för lärande är:

* Ljud i multimedia
* Podcast
* Sociala media
* Att göra TV
* Att undervisa på engelska
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning digital kompetens video verktyg öppna lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>