Följ oss via RSS!
2012-02-25

Mobilt stöd för minnet hjälper personer med funktionsnedsättning

BTH Innovation och Tentaculus har utvecklat ett trådlöst system för att påminna personer med funktionsnedsättning om viktiga rutiner i vardagen. Nu finns det även som mobilapp.
Tentaculus AB och BTH Innovation har tagit fram en app för framför allt äldre med tidig demens eller psykiska funktionsnedsättningar. Appen påminner när det är dags att till exempel ta medicin, äta eller påminner om tid för möte och så vidare. Detta bygger på Tentaculus befintliga trådlösa system för bostaden som också larmar om man glömmer att stänga fönster när man går ut mm. Läs mer om detta i ett pressmeddelande på Newsdesk.

Här ser du en film om projektet:Tentaculus är ett sensorbaserat påminnelsesystem för hemmamiljö som hjälper en person under hela dygnet. Utifrån användarens behov och önskemål utformar man vad det personliga stödet ska omfatta. Systemet bygger på trådlös kommunikation mellan en dator och ett valfritt antal stödfunktioner. Det personliga stödet ger användaren påminnelser, vägledning och varning i de vardagssituationer där behov finns. Det kan till exempel vara påminnelser om medicin, när det är dags att äta och att gå och lägga sig, vägledning kring hygien och varning när man glömt stänga balkongdörren eller ett fönster innan man går ut. Användaren uppmärksammas efter önskemål via tal, musik, SMS, ljus och/eller upplysta symboler. Målsättningen är att bidra till ökad trygghet, höjd livskvalitet och säkrare boende, så att personen ges större möjlighet att aktivt delta i sociala sammanhang.

Tentaculus fungerar i nuläget utmärkt som stöd så länge man håller sig i sin lägenhet. Men vem vill begränsas av lägenhetens väggar? Flera av Tentaculus kunder vill kunna använda sig av sina Tentaculusfunktioner även när man är på andra platser än i hemmet. BTH Innovation har drivit utvecklingsarbetet som resulterat i en mobil applikation där syftet är att man ska kunna ta med sig påminnelser och säkerhetsfunktioner i sin mobiltelefon när man går hemifrån.

- Tentaculus Mobile är ett mycket spännande resultat av utvecklingssamarbetet, där vi med hjälp av BTH Innovation ligger i den absoluta tekniska framkanten när det gäller att använda ny teknik som stöd för personer som behöver hjälp för att klara vardagen, säger Torsten Karlsson, försäljningsansvarig på Tentaculus Independent Living AB.

- Inte nog med att personen som använder systemet ökar sitt självförtroende genom att klara sig bättre själv – även anhöriga, och personal inom sjukvården, kan känna sig tryggare och i många fall minska det tjat som ofta utmärker kommunikationen med användaren.

Källa: pressmeddelande på Newsdesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt vård funktionshinder app innovation e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>