Följ oss via RSS!
2012-02-10

Surfplattor främjar samarbete mellan elever

Forskning om surfplattornas användning i skolan börjar visa resultat. Skolverket har en bra sammanfattning av de senaste studierna.
Skolverket har en utmärkt webbplats som heter Forskning för skolan som lyfter fram aktuell skolforskning både från Sverige och internationellt. En ny artikel, Surfplattor kan skapa mer samarbete utanför lektionerna, summerar forskningsläget när det gäller hur surfplattor (t ex Apples iPad) används i skolan.

Hittills har forskningen handlat om beskrivande fallstudier men det kommer nu även djupare studier. Det vimlar av appar för utbildning och en stor fråga är hur man bedömer kvaliteten på dem. Artikeln nämner ett par studier om detta och en bedömningsmatris för mobila appar.

Andra studier som nämn i artikeln handlar om hur surfplattor synliggör den digitala klyftan, inte bara mellan lärare och elever men faktum att det är främst barn med rikare föräldrar som använder surfplattor och appar mest. Ett annat intressant område är att användningen av surfplattor i skolan stimulerar till ökat samarbete mellan eleverna och därmed bättre studieresultat:

//- I studien ”There’s an App for That:” A Study Using Apple iPads in a United States History Classroom” undersöker forskarna hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment.
Resultatet visar att gruppen som använde surfplattor fick högre resultat i de tester som utfördes i samband med experimentet. Även om det kvantitativa underlaget är litet menar forskarna att användandet av surfplattan erbjöd studenterna möjligheter till samarbete även utanför lektionstillfällena – något som kan ha påverkat studenternas prestationer. Studenterna som använde de traditionella materialen arbetade mer på egen hand.//
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola forskning digital kompetens digitala lärresurser mobilt lärande surfplatta förskola

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>