Följ oss via RSS!
2012-02-08

Bättre digitala välfärdstjänster med CeSam

Viktiga samhällstjänster blir allt mer digitaliserade men det krävs samordning och drivkraft för att se till att utvecklingen går tillräckligt fort och att inga kommuner halkar efter. Därför skapa SKL programkontoret CeSam (Center för eSamhället).
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill se till att utvecklingen mot digitaliserade samhällstjänster går i jämn takt och skapar nu programkontoret CeSam (Center för eSamhället). CeSam kommer att arbeta tillsammans med SKL med digitalisering av tjänster inom följande områden: eHälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur, fritid och besöksnäring, demokrati och delaktighet, stödfunktioner och strukturella förutsättningar. SKL tar nu fram handlingsplaner för varje område.

– CeSam hjälper oss att samverka mot smartare arbetssätt och bättre digitala välfärdstjänster. Det är så mycket bättre än att 310 kommuner, landsting och regioner agerar på helt egen hand. Tillsammans banar vi väg för framtidens digitala välfärdstjänster, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta
Inom vård, omsorg och socialtjänst finns sedan några år ett nationellt utvecklingsarbete för eHälsa. SKL:s medlemmar har efterlyst att förbundet tar initiativ till liknande samverkan även för andra verksamhetsområden, därför bildas programkontoret CeSam.

Center för eSamhället (CeSam) är ett programkontor inom SKL som syftar till innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för eSamhället; enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

CeSam ska tillsammans med medlemmarna och i samverkan med stat, näringsliv och organisationer identifiera gemensamma behov av IT-stöd och e-tjänster, ta fram generiska processbeskrivningar och specifikationer samt ge uppdrag till SKL Kommentus Inköpscentral att genomföra upphandlingar som sedan kan avropas av medlemmarna. Dessutom ska CeSam arbeta med att skapa grundläggande förutsättningar för utvecklingen genom lagstiftning, informationsstruktur, infrastruktur och informationssäkerhet.

Läs mer i ett pressmeddelande från SKL.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun delaktighet vård landsting e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>